Dlaczego warto mieć wykupione ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie jest produktem po który sięgają osoby poważnie myślące o bezpiecznej przyszłości – swojej i swoich bliskich. Nie każdy jednak jest przekonany do kupienia polisy, uznając ją za zbędny wydatek. Czy aby na pewno osoby te mają rację i czy warto posiadać ubezpieczenie na życie?

Spis treści:

  1. Czym jest ubezpieczenie na życie?
  2. Stabilność finansowa najbliższych dzięki ubezpieczeniu
  3. Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia
  4. Szansa dla rodziny na życie bez długów
  5. Bezpieczna przyszłość
  6. Ubezpieczenie daje poczucie komfortu

Czym jest ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie polega na wypłacie świadczenia pieniężnego rodzinie ubezpieczonego w przypadku jego śmierci z przyczyn naturalnych. Polisa obejmująca tylko i wyłącznie zgon osoby ubezpieczonej jest jednak tą najbardziej podstawową. W rzeczywistości jej zakres można poszerzyć, zawierając w niej więcej zdarzeń za skutki których ubezpieczyciel wypłaci uposażonym pieniądze. Jakie zdarzenia są brane pod uwagę?

  • poważne zachorowanie ubezpieczonego, powodujące niezdolność do prowadzenia dotychczasowego trybu życia i wykonywania pracy (np. choroba nowotworowa, udar, przeszczep, zawał serca),
  • trwałe inwalidztwo (na skutek utraty kończyn lub silnego uszkodzenia części ciała),
  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • leczenie szpitalne lub długotrwała rehabilitacja.

Każdy ubezpieczyciel może posiadać swoją własną ofertę i zaproponować do niej własne rozszerzenia. Dzięki temu każda zainteresowana osoba ma szansę na wybranie produktu dopasowanego do własnych potrzeb. Wszystkie ubezpieczenia na życie mają jednak wspólny mianownik – ratują sytuację finansową poszkodowanego i jego rodziny.

Stabilność finansowa najbliższych dzięki ubezpieczeniu

Większość z nas słyszy o nieszczęśliwych wypadkach w wyniku których giną ludzie, jednak najczęściej nie dopuszczamy do siebie myśli, że moglibyśmy to być my. Myślenie to zmienia się jednak wraz z wiekiem oraz wtedy, gdy założymy rodzinę. Stajemy się wtedy odpowiedzialni już nie tylko za siebie, ale i za innych – za osoby, którym chcemy zapewnić finansowe bezpieczeństwo.

Jeśli nas zabraknie (np. w wyniku wypadku) lub nie będziemy w stanie pracować na skutek kalectwa, kondycja finansowa naszej rodziny może pogorszyć się. Ubędzie w niej bowiem jednej pensji a przez to rodzina będzie mieć mniej środków na życie. A jeśli wziąć dodatkowo opłacenie kosztów pochówku lub leczenia poszkodowanej osoby, członkom rodziny może być naprawdę ciężko.

W takich sytuacjach polisa na życie pozwoli rodzinie prowadzić życie na poziomie zbliżonym do tego sprzed nieszczęśliwego wypadku. Nie jest to oczywiście żadna rekompensata emocjonalna, ale pomoc w przetrwaniu kryzysowego okresu. Pieniądze z polisy mogą więc okazać się ratunkiem, chroniącym przed biedą i drastyczną zmianą poziomu życia.

Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia

Atutem polis na życie jest wspomniana już możliwość poszerzania ich zakresu. Dzięki temu pieniądze nie są wypłacane tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale także w przypadku jego ciężkiej choroby czy kalectwa. A przecież wielu z nas najbardziej obawia się właśnie zachorowania oraz tego, skąd weźmie pieniądze na leczenie.

Każdy z nas na pewno zdaje sobie sprawę, jak bardzo kosztowne są terapie i leki, nawet jeśli leczenie finansuje państwo. Bardzo często osoby chore zmuszone są do korzystania z pomocy fundacji, bowiem możliwości finansowego wsparcia ze strony rodziny są niewystarczające i jednocześnie pogarszają jej poziom życia.

Dlatego też warto posiadać ubezpieczenie na życie z rozszerzeniem obejmującym leczenie (np. na skutek wypadku lub zachorowania). Wypłacone pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na terapie lecznicze i rehabilitację, chroniąc tym samym domowy budżet. Dzięki temu nie tylko szybciej powrócimy do zdrowia, ale też nasza rodzina nie odczuje finansowych konsekwencji zdarzenia.

Szansa dla rodziny na życie bez długów

Wykupienie ubezpieczenia na życie zabezpiecza nie tylko środki na opłacenie leczenia. Jego atutem jest możliwość zagwarantowania spłaty innych zobowiązań finansowych, jakie zaciągnęła rodzina. A przecież wiele osób spłaca różne raty, począwszy od tych za mieszkanie a skończywszy na ratach za samochód czy za sprzęty do użytku domowego.

W przypadku śmierci wszystkie te zobowiązania musi spłacić współmałżonek. Do tego oczywiście dochodzą jeszcze zwykłe rachunki za media i mieszkanie oraz pozostałe koszty życia. Jest to ogromny cios w finanse rodziny, która mimo że opłakuje bliską osobę, musi jeszcze poradzić sobie z dodatkowymi obciążeniami.

Między innymi właśnie dlatego dobrze jest mieć ubezpieczenie na życie. Najlepiej oczywiście to, które ma dość szeroki zakres ochrony. Dzięki temu nasza rodzina nie popadnie w długi, nie będzie musiała zamartwiać się o to, skąd wziąć pieniądze nie tylko na życie, ale i na spłatę zobowiązań. Pieniądze z polisy będą w tej sytuacji odciążeniem i wsparciem, które pozwoli zachować finansową płynność.

Bezpieczna przyszłość dzieci

Ubezpieczenie na życie jest też bardzo dobrym sposobem na zabezpieczenie przyszłości dzieci. Zdarza się przecież, że jedno lub dwoje rodziców ciężko choruje czy nawet ginie w wypadku albo na skutek choroby. W takiej sytuacji dzieci pozostają zupełnie same, o ile opieki nad nimi nie przejmie najbliższa rodzina. Jednak nawet wtedy ich sytuacja życiowa zmieni się diametralnie.

Utrata rodziców nie jest bowiem tylko i wyłącznie ciosem emocjonalnym, ale także potrafi mocno zweryfikować palny na przyszłość naszego potomstwa. Dodatkowe zajęcia, plany pójścia na studia, rozwijanie pasji i hobby – koszty tego pokrywali do tej pory rodzice. Jeśli jednak ich zabraknie, nie ma pewności, że dalsza rodzina będzie w stanie udźwignąć finansowe koszty marzeń dzieci.

W tej sytuacji polisa rodziców kolejny raz przyjdzie z pomocą. Nie zastąpi ona oczywiście rodziców, ale złagodzi skutki tragicznych wydarzeń. Dzięki temu życie dzieci będzie choć trochę mogło toczyć się jak dawniej. A one same nie będą musiały rezygnować ze swoich pragnień. Dlatego też warto, aby każdy z rodziców posiadał własne ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie zapewnia poczucie komfortu

Świadomość, że w sytuacji kryzysowej nasi bliscy oraz my sami, będziemy mieć zapewnione wsparcie finansowe, pozwala żyć nieco spokojniej. Nie musimy bowiem tak bardzo martwić się finansową przyszłość naszej rodziny ani zamartwiać się, jak sobie ona poradzi w razie nieszczęśliwego wypadku. Kupując polisę mamy pewność, że sytuacja finansowa bliskich nam osób nie pogorszy się.

Kupując polisę kupujemy spokój i poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście nadal musimy myśleć odpowiedzialnie o naszej rodzinie, jednak odchodzi nam szukanie odpowiedzi na pytanie „co będzie, jeśli”. Tutaj oczywiście nikt nie zakłada najgorszego scenariusza, ale nie zmienia to faktu, że osoby odpowiedzialne chcą zabezpieczyć siebie i swoich bliskich na każdą ewentualność.

Posiadanie ubezpieczenia na życie jest wiec dobrym pomysłem, ponieważ zabezpiecza finansowy byt rodziny ubezpieczonego w kryzysowych sytuacjach. Pamiętajmy więc, że jeśli finansowe bezpieczeństwo naszych bliskich zależy w dużej mierze od naszych dochodów, powinniśmy rozważyć zakup polisy. Jest to bowiem inwestycja w przyszłość osób na których nam zależy.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami