Jak ubezpieczyć mieszkanie w TBS?

źródło: Freepik.com

Prawie każdy z nas chce mieć pewność, że posiadane przez niego dobra będą bezpieczne. Dotyczy to nie tylko cennych dla nas rzeczy, ale także naszych domów i mieszkań. Wszak bardzo często to one są najcenniejszym, co mamy. W tym celu ubezpieczamy je od różnych wypadków losowych. Jak jednak wygląda ubezpieczenie mieszkania TBS? I czy jest ono takie samo, jak dla właścicieli mieszkań?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest mieszkanie TBS?
  2. Jakie ubezpieczenie kupić na TBS?
  3. Co sprawdzić decydując się na TBS?
  4. Co spoczywa na najmujących?
  5. Co można ubezpieczyć mieszkając w TBS?
  6. Co dokładnie powinno zawierać ubezpieczenie najemcy?

Czym jest mieszkanie TBS?

TBS to inaczej Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które zostało powołane do życia ustawą z dnia 26 października 1995 r . Dzięki jego programowi, osoby o niewysokich dochodach (czyli te, które nie są w stanie kupić mieszkania za gotówkę), mogą zamieszkać w lokalach należących do Towarzystwa. Warunkiem jest jednak pokrycie kosztów partycypacji oraz wpłacenie kaucji zabezpieczającej w odpowiedniej wysokości. W zamian za to uzyskamy długoterminową umowę najmu, w czasie której będziemy oczywiście płacić miesięczny czynsz.

Oznacza to, że osoba zajmująca lokal od TBS-u nie jest właścicielem mieszkania, ale jego najemcą. Zainwestowane przez nią środki zostaną jej oczywiście zwrócone, gdy będzie opuszczać mieszkanie. Zwrot ten nie jest traktowany jako przychód, chyba że będzie on wyższy niż kwota wpłacona. Wtedy zapłacimy podatek od nadwyżki. Skoro jednak mieszkając w TBS nie jesteśmy właścicielami mieszkania, to jak wygląda kwestia jego ubezpieczenia?

Jakie ubezpieczenie kupić na TBS?

Właściciele mieszkań własnościowych kupują najczęściej ubezpieczenie, które chroni mury, elementy stałe oraz ruchomości domowe - czyli wyposażenie mieszkania. Niestety ten sam rodzaj umowy ubezpieczenia nie jest dostępny dla osób wynajmujących mieszkanie. Im z kolei przysługuje ubezpieczenie dla najemców, czyli takie, które jest dopasowane do potrzeb osób nieposiadających mieszkania na własność ani tytułu prawnego do innego lokalu. Są to także warunki konieczne, jakie należy spełnić, aby przysługiwał nam wynajem od TBS. Ubezpieczenia nie należy jednak kupować zbyt pochopnie i bez zastanowienia się nad tym, co powinno zwierać. Wszak ma nas ono skutecznie i realnie chronić.

Co sprawdzić decydując się na TBS?

W pierwszej kolejności nowi mieszkańcy powinni sprawdzić, czy właściciel budynku posiada ubezpieczenie oraz jaki jest zakres jego ochrony. Warto też zapoznać się z regulaminem, który powinien wyjaśnić, za co odpowiada właściciel TBS-u a co spoczywa na barkach osób wynajmujących mieszkanie. Wszak będziemy ponosić odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najczęściej właściciel TBS posiada ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz OC, chroniące przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim. Oznacza to, że wynajmujący lokal posiada takie ubezpieczenia, które zabezpieczają jego interesy i chronią jego własność. Dzięki nim asekuruje się przed roszczeniami osób trzecich, czyli mieszkańców, wynajmujących od niego lokale mieszkalne. Jeśli więc dojdzie do szkody na najemcach z winy właściciela budynku, dostaną oni odszkodowanie z należącej do niego polisy.

Przykładowo, jeśli pęknie rura, z której woda uszkodzi parkiet w lokalu lub dojdzie do pożaru z winy wadliwie położonej instalacji elektrycznej – najmujący mogą dochodzić odszkodowania od właściciela TBS.

Co spoczywa na najmujących?

Jednakże właściciel TBS nie będzie musiał wypłacić rekompensaty za te zdarzenia, które popełnili najemcy lub osoby trzecie. Oznacza to, że za niektóre sytuacje właściciel TBS nie weźmie odpowiedzialności. Będzie ona spoczywać na barkach osób najmujących lokal. O jakich sytuacjach mówimy? Przykładowo, gdy lokatorzy:

  • padną ofiarą włamywacza na skutek własnego niedbalstwa,
  • dojdzie do zdarzeń losowych (jak trzęsienie ziemi czy powódź),
  • zaleje ich sąsiad z wyższego piętra i zniszczy wyposażenie mieszkania,
  • w niewłaściwy sposób będą używać urządzeń elektrycznych i wywołają awarię lub zniszczą instalację.

I to właśnie przed tego rodzaju zdarzeniami, powinny chronić się osoby najmujące lokal w budynku TBS.

Co można ubezpieczyć mieszkając w TBS?

Przede wszystkim ochroną należy objąć stałe elementy wyposażenia. Są to na przykład podłogi, meble przymocowane na do ścian czy wszystkie inne przedmioty, których nie da się zabrać bez użycia specjalistycznych narzędzi. Warto też ubezpieczyć ruchomości domowe, czyli wszystkie rzeczy, które można przenieść. Może to być sprzęt komputerowy i telewizyjny, biżuteria, ubrania, artykuły gospodarstwa domowego czy kolekcja obrazów i książek. To od nas zależy, co chcemy aby było ubezpieczone.

Co jednak z murami lokalu? Sytuacja ta jest nieco inna niż w przypadku właścicieli mieszkań. Ponieważ TBS-y te nie należą do najemców, ich własnością nie są także mury mieszkań. Dlatego lokatorzy nie muszą wykupować tego rozszerzenia w polisie. Warto jednak zakupić dodatkowe ubezpieczenie OC. Dzięki niemu, jeśli nieumyślnie wyrządzimy komuś krzywdę, koszty jej naprawy poniesie ubezpieczyciel. Jest to dobre rozwiązanie, zwłaszcza gdy nie jesteśmy właścicielami lokalu.

Co dokładnie powinno zawierać ubezpieczenie najemcy?

Zakres ubezpieczenia powinien oczywiście chronić własności domowe. Oprócz wspomnianego już OC, warto także mieć ubezpieczenie od wandalizmu i dewastacji oraz od wszelkich wypadków losowych (pożaru, zalania, przepięcia, deszczy nawalnych, uderzeń piorunów, eksplozji, itp.). Pamiętajmy więc, że to my musimy podjąć decyzję od skutków jakich ryzyk chcemy się uchronić. I czy oprócz tych „standardowych” interesują nas jakieś dodatkowe. Pomyślmy na przykład o wykupieniu ochrony przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

Oczywiście rozsądne będzie wykupienie także takich rozszerzeń, jak poszukiwanie źródła powstania awarii (czy szkody i usuwanie jej przyczyny) lub wymiana zamków do drzwi po rabunku kluczy do mieszkania. Oczywiście im więcej ryzyk będzie zawartych w naszej umowie, tym lepiej. Pamiętajmy jednak, że zapłacimy za nie wyższą składkę. Jednak zainwestowanie w nią i tak będzie tańsze od kosztów remontu mieszkania czy jego kupna.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami