Mieszkanie komunalne - czy można je ubezpieczyć? Ile kosztuje?

źródło: Unsplash.com

Lokator zajmujący mieszkanie komunalne jest jego najemcą. Właścicielem tego typu nieruchomości jest gmina, na której terenie się znajduje. Poniżej prezentujemy informacje czym jest mieszkanie komunalne i jak wygląda kwestia jego ubezpieczenia.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Co to jest mieszkanie komunalne?
 2. Co uwzględnia ubezpieczenie mieszkania komunalnego?
 3. Kiedy polisa mieszkaniowa nie zapewnia ochrony?
 4. Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania komunalnego

Ubezpieczenia mieszkaniowe obejmują nie tylko właścicieli nieruchomości, ale i lokatorów nie posiadających prawa własności. Zobacz jaki jest zakres polisy dotyczącej mieszkania komunalnego i ile ona kosztuje?

Co to jest mieszkanie komunalne?

Mieszkania komunalne stanowią formę pomocy społecznej. Ich cechą charakterystyczną jest to, że najemcy tego typu lokali ponoszą stosunkowo niewielkie koszty utrzymania w stosunku do stawek rynkowych. Zarządcą mieszkań komunalnych jest gmina, która przydziela je osobom, które spełnią ustalone przez nią kryteria, takie jak:

 1. nie są właścicielami żadnej innej nieruchomości,
 2. wykazują się stałym dochodem, który umożliwi terminowe opłacanie rachunków.

Warto wiedzieć, że lokale komunalne nie są tożsame z mieszkaniami socjalnymi, które przeznaczone są dla najuboższych.

Mieszkanie komunalne a ubezpieczenie

Najemcy lokali komunalnych nie są ich właścicielami. Dlatego ubezpieczenie tego rodzaju ma węższy zakres ochrony od podstawowej polisy mieszkaniowej przeznaczonej dla właścicieli nieruchomości.

Zakres ubezpieczenia dla najemców mieszkań komunalnych obejmuje najczęściej ochronę mienia ruchomego należącego do lokatora lub ewentualnie mienia należącego do osób trzecich. Dlatego polisa tego rodzaju powinna uwzględniać w szczególności:

 • zdarzenia losowe, np. pożar lub zalanie,
 • ruchomości domowe – są to wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie ubezpieczonego lokalu, które można wynieść bez użycia siły lub demontażu za pomocą narzędzi, np. sprzęt AGD i RTV, meble, sprzęt komputerowy, ubrania czy rzeczy osobiste,
 • kradzież z włamaniem,
 • zniszczenie mienia przez celowe działanie osób trzecich;
 • ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych, czyli środków, które najemcy poświęcili na remont nieruchomości,
 • OC w życiu prywatnym – przydaje się w sytuacji, gdy nieumyślnie spowodujemy szkodę osobom trzecim, np. sąsiadom poprzez zalanie mieszkania, należy je rozszerzyć o OC najemcy nieruchomości
 • Home Assistance – zbiór usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć ubezpieczonemu, np. w sytuacji awarii hydraulicznej.

Polisa dla najemców zawierana jest najczęściej na 12 miesięcy, jednak wszystko zależy od indywidualnych ustaleń z towarzystwem.

Zanim najemca zdecyduje się zawrzeć umowę z ubezpieczycielem powinien dokładnie przeanalizować OWU polisy, zwracając uwagę w szczególności na wyłączenia odpowiedzialności, limity i karencje.

W jakich sytuacjach polisa mieszkaniowa nie zapewnia ochrony?

Każdy typ polisy mieszkaniowej, także dla najemcy ma pewne ograniczenia. Przykładowo najemca może mieć problem z uzyskaniem odszkodowania w następujących sytuacjach:

 • szkoda jest wynikiem celowego działania lub rażącego niedbalstwa,
 • szkoda powstała w skutek braku aktualnego przeglądu, np. kominiarskiego,
 • szkody powstałe w okresie karencji – np. ochrona przed powodzią najczęściej zaczyna obowiązywać dopiero po 30 dniach od podpisania umowy,
 • minimalne szkody, np. do 100 zł, jeśli polisa zawiera taki zapis (jest to tzw. franszyza integralna);
 • niewłaściwe podłączenie sprzętu lub użytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem,
 • szkody powstałe w wyniku, np. aktów terrorystycznych, wojny czy zamieszek.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania komunalnego?

Polisy dla najemców są z reguły tańsze od polis dla właścicieli nieruchomości, ponieważ nie ubezpieczają murów.

Koszt ubezpieczenia mieszkania komunalnego może wahać się w znacznym stopniu. Jeśli najemcy zależy na zabezpieczeniu swojego mienia i uchronieniu się przed koniecznością pokrycia szkód powstałych z jego winy, często jest to koszt od 500 do nawet 1000 zł.

Dokładna cena ubezpieczenia mieszkania komunalnego zależy od kilku czynników, takich jak:

 • typ polisy (ubezpieczenie na ryzykach nazwanych lub allrisk),
 • lokalizacji i powierzchni mieszkania – więcej zapłacimy za ubezpieczenie lokalu znajdującego się na parterze czy poddaszu. Tańsze będą natomiast polisy związane z nieruchomościami na piętrach pośrednich,
 • maksymalnej kwoty wypłacanej po wystąpieniu zdarzenia losowego.

Koszt ten może wzrastać również wtedy, gdy lokator zdecyduje się na rozszerzenie polis, na przykład w celu zwiększenia maksymalnej kwoty odszkodowania.

Ponadto cena ubezpieczeniowego mieszkania uzależniona jest też od wewnętrznej polityki poszczególnych towarzystw. Dlatego też warto porównywać ze sobą oferty ubezpieczycieli. Zniżkę można uzyskać również poprzez:

 • opłacenie całej składki jednorazowo,
 • zamontowanie zabezpieczeń własnych, np. drzwi antywłamaniowych w przypadku ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem,
 • skorzystanie z oferty promocyjnej lub zakup pakietu zawierającego kilka produktów w jednym towarzystwie,
 • zawężenie zakresu ochrony.

Autor:
Zespół redakcyjny UNILINK

Skontaktuj się z nami