Na czym polega kaskadowy pomiar prędkości?

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego policja prowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Zasadniczym celem tej akcji jest ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz eliminowanie z ruchu drogowego tych kierowców, którzy prowadzą pojazdy ze znacznie przekroczoną od dozwolonej prędkością lub w inny rażący sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Zobacz zatem na czym polega kaskadowy pomiar prędkości i kiedy jest przeprowadzany?

Spis treści:

  1. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków z winy kierowców?
  2. Jak można zwiększyć bezpieczeństwo na drogach?
  3. Czym jest kaskadowy pomiar prędkości?
  4. Gdzie i kiedy prowadzony jest kaskadowy pomiar prędkości?
  5. Jakie wady ma kaskadowy pomiar prędkości?

Kaskadowy pomiar prędkości prowadzony jest z uwagi na fakt, że jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji na polskich drogach jest nieprzestrzeganie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy. Do działań w ramach tej akcji wykorzystane są zarówno radiowozy oznakowane, jak i nieoznakowane, również wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Statyczne punkty pomiaru prędkości i pomiary prowadzone dynamicznie spotykane są przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawdzamy jakie działania wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drodze i czym jest kaskadowy pomiar prędkości.

Przyczyny wypadków z winy kierujących w 2019 r.

W 2019 roku z winy kierujących pojazdami powstały 26 534 wypadki (co stanowi 87,6% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 226 osób (76,5%), a 31 910 zostało rannych (89,9 %). Głównymi przyczynami wypadków było:

  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 27,3% wypadków ogółem;
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 23,6% wypadków ogółem;
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 11% wypadków ogółem.

Do wypadków drogowych dochodzi zazwyczaj poprzez naruszenie przez kierujących obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Niezmiennie od lat najbardziej śmiercionośnym pozostaje naruszenie niedostosowania prędkości do warunków ruchu. Nadmierna prędkość jest groźna nie tylko dla kierujących i ich pasażerów ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka. Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach.

Przekraczanie dozwolonych limitów prędkości, zwłaszcza w obszarze zabudowanym, jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierowcy trudniej jest tam zachować koncentrację, ponieważ dociera do niego wiele informacji na raz i jeśli będzie jechał z dużą prędkością jego umysł nie zarejestruje wszystkich ważnych „komunikatów”, na przykład znaków drogowych czy zachowań innych uczestników ruchu. Może się zdarzyć, że pominie istotną dla bezpieczeństwa informację i dojdzie do wypadku.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo na drodze?

Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków tj. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności. Prowadząc pojazd należy też utrzymywać prędkość, która zapewnia bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu, aby w razie nagłego hamowania uniknąć zderzenia.

Przekraczanie prędkości nie tylko zwiększa ryzyko kolizji, lecz także podwyższa prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci podczas wypadku. Przekraczanie prędkości było głównym powodem 34,6% śmiertelnych wypadków drogowych w 2019 r.

Brak jest konkretnego rozwiązania problemu przekraczania prędkości. Zachodzi tu potrzeba powiązania takich aspektów, jak lepsza konstrukcja dróg, ograniczenia prędkości i edukacja kierowców. Ograniczenia prędkości muszą być ustawione w sposób zrozumiały i odzwierciedlać funkcję drogi, występującego ruchu drogowego oraz konstrukcji jezdni. Dodatkowo elementy, takie jak garby spowalniające i zwężenia mogą skutecznie pomagać w kontrolowaniu prędkości.

Ponadto egzekwowanie przepisów jest ważnym środkiem odstraszającym dla umyślnych sprawców wykroczeń. Tradycyjne środki obejmują drogowe kontrole prędkości dokonywane przez policję, a także kontrolę przy pomocy kamer sprawdzających prędkość. Nowe techniki, takie jak elektroniczna identyfikacja pojazdu, inteligentna kontrola prędkości oraz „czarne skrzynki” umożliwią w przyszłości egzekwowanie ograniczeń prędkości w każdym miejscu i w dowolnym czasie.

Czym jest kaskadowy pomiar prędkości?

Kaskadowy pomiar prędkości stanowi jedno z działań prowadzonych przez policję w celu egzekwowania od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne kraju.

W ramach tej akcji policjanci na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przeprowadzają kontrolę prędkości. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Kierowca, który minie pierwszy punkt, za chwilę sprawdzany jest przez kolejnych policjantów – tak popularna praktyka szybkiego przyspieszenia za punktem kontrolnym w tym przypadku skończy się mandatem.

Bardzo często kaskadowy pomiar prędkości błędnie mylony jest z odcinkowym pomiarem prędkości, które są dwoma różnymi sposobami kontroli prędkości. Pierwszy z nich opiera się na szeregu pojedynczych punktów pomiaru, a drugi na obliczaniu czasu przejazdu danego odcinka drogi poprzez zainstalowane bramki na wjeździe i wyjeździe.

Gdzie i kiedy prowadzony jest kaskadowy pomiar prędkości?

Policja przeprowadza kontrole prędkości najczęściej w miejscach, w których dochodzi do wielu wypadków drogowych. Funkcjonariusze zwracają także uwagę na odcinki dróg, na których kierowcy notorycznie przekraczają prędkość.

Policja nie publikuje harmonogramu działań związanych z kaskadowym pomiarem prędkości. Jednak na jej oficjalnej stronie lub podstronach dedykowanych konkretnym województwom można znaleźć informacje o tej akcji.

Kaskadowy pomiar prędkości – krytyka

Przeciwnicy kaskadowego pomiaru prędkości wspominają, że celem takich akcji nie jest poprawa bezpieczeństwa, lecz łapanie kierowców w celu poprawienia statystyk i budżetu. Zwraca się także uwagę na zachowanie kierowców przy miejscach kontroli. Chodzi o gwałtowne hamowanie, które stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Jak już wcześniej wspomniano z powodu niedostosowania prędkości do ruchu ginie na polskich drogach najwięcej osób. Poprawa bezpieczeństwa w tym aspekcie jest konieczna, a zatem takie akcje mają sens.

Skontaktuj się z nami