Nieopłacenie składki ubezpieczenia na życie - jakie są tego skutki?

Ubezpieczenie na życie należy regularnie opłacać, niezależnie od tego, czy wybraliśmy składkę miesięczną czy roczną. Brak ciągłości ubezpieczenia skutkuje wezwaniem do zapłaty. Brak reakcji - zawieszeniem ochrony ubezpieczeniowej, a na samym końcu wypowiedzeniem umowy polisy. Dlatego niezapłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie nigdy nie jest korzystne dla ubezpieczonego.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co wpływa na niepłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie?

Częstotliwość opłacania składek na ubezpieczenie na życie ustalamy sami podczas wybierania oferty polisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej oferują płatność miesięczną lub roczną. Niezależnie od tego, jak często płacimy, zawsze powinniśmy dotrzymywać terminów. Niezapłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie może mieć różne konsekwencje, ale ostatecznie zawsze skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia na życie.

Mimo tego wciąż zdarza się, że niekiedy klienci zapominają o opłaceniu składek. Najczęściej winę za to ponoszą: roztargnienie, nadmiar obowiązków, problemy osobiste, problemy finansowe (brak wypłaty na czas od pracodawcy) czy zdrowotne. Bywa i tak, że po zmianie konta w banku zapominają o ponownym ustaleniu stałego przelewu na konto ubezpieczyciela.Ubezpieczenie na życie jest potrzebne, dlatego warto pamiętać o ciągłości składek.

Jakie są konsekwencje braku ciągłości ubezpieczenia na życie?

Jeśli spóźnimy się z zapłatą składki kilka dni i będzie to jednorazowa sytuacja, to nie mamy się o co martwić. Każde towarzytswo ubezpieczeniowa posiada ustalony okres, w którym możemy uregulować należność bez konsekwencji. To oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa w tym czasie cały czas jest ważna. Z reguły TU wyznaczają 30 dni na zapłatę należności. Po tym czasie wysyłają do klienta wezwanie do zapłaty. Jeśli w wyznaczonym okresie (zazwyczaj 7 dni) nie zapłacimy zaległej składki, dojdzie do utraty ochrony z polisy.

Zawieszenie ochrony nie jest jednoznaczne z zerwaniem umowy ubezpieczeniowej (chyba że warunki OWU stanowią inaczej). W przypadku zawieszenia, które może trwać przez określony czas (potem dochodzi do wypowiedzenia umowy), po uregulowaniu zaległych składek ochrona zostaje od razu przywrócona. Działa w takim samym zakresie jest przed zawieszeniem. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli zapłacimy składkę, ponieważ w czasie zawieszenia polisy doszło do wypadku, to nie uzyskamy odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu/śmierć osoby ubezpieczonej.

Kiedy składka nie jest opłacana przez dłuższy czas - u każdego ubezpieczyciela obowiązuje inny okres - ostatecznie dochodzi do wypowiedzenia umowy przez ubezpieczyciela. Tracimy ochronę, prawo do odszkodowań oraz, jeśli była to polisa inwestycyjna, całość lub część zgromadzonych środków. Co ważne, nie musi tak się stać, ale najczęściej może. Wszystko zależy od zapisów w OWU, na które zgadzamy się, podpisując umowę ubezpieczeniową.

Kiedy płatność składki na ubezpieczenie przejmuje ubezpieczyciel?

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może się zobowiązać do przejęcia płatności składek za ubezpieczonego. Jeśli wybierzemy polisę na życie z taką opcją, to będziemy mieć pewność, że posiadamy ciągłość w ubezpieczeniu na wypadek:

  • ciężkiego zachorowania lub wypadku,
  • niezdolności do pracy,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W takich sytuacjach osoba ubezpieczona lub jego bliscy (upoważnieni do tych czynności) muszą jak najszybciej przedstawić TU dokumenty potwierdzające stan ubezpieczonego. Rozszerzenie polisy na życie o takich rodzaj ochrony finansowej zawsze wiąże się z wyższą ceną ubezpieczenia. Warto pamiętać, że nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe zaoferuje nam taką opcję.

Jak zabezpieczyć się przez niezapłaceniem składki ubezpieczenia na życie w terminie?

Jednorazowe opóźnienie może zdarzyć się każdemu, ale powtarzające się sytuacje zmniejszają naszą wiarygodność. Jeśli nie chcemy doprowadzić do utraty ochrony i wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie, powinniśmy zabezpieczyć się na wypadek najczęściej występujących powodów, czyli zapominalstwa i sytuacji nieplanowanych.

Jak można uchronić się przed niezapłaceniem składki ubezpieczeniowej w terminie?

  1. Podstawą jest ustalenie stałego przelewu na konto ubezpieczyciela.
  2. Dzień przelewu warto ustalić dwa-trzy dni przed terminem płatności, biorąc pod uwagę fakt, że pieniądze nie trafią od razu na konto TU (z powodu sesji bankowych).
  3. Należy poinformować jedną osobę, do której mamy zaufanie, o zawarciu umowy ubezpieczeniowej oraz powiedzieć jej, gdzie znajdują się dokumenty i ile wynosi składka. Można poprosić tę osobę o pamiętaniu o płatności w sytuacji, w której my nie będziemy mogli tego zrobić.
  4. Jeśli spóźniamy się z zapłatą nie ze swojej winy (np. pracodawca zmienił dzień wypłaty na późniejszy), zmieńmy dzień opłaty za składkę ubezpieczenia.
  5. Za każdym razem, kiedy będziemy wiedzieli, że nie damy rady zapłacić składki na czas, skontaktujmy się wcześniej z agentem ubezpieczeniowym. W ten sposób uzyskamy zawieszenie umowy bez narażania się na jej wypowiedzenie.
  6. Rzetelnie oceniajmy swoje możliwości finansowe, wybierając zakres i sumę ubezpieczenia oraz inne czynniki wpływające na cenę składki. Każdy chce mieć jak najpełniejszą ochronę, ale czasem trzeba ją nieco zmniejszyć, aby móc poradzić sobie finansowo.

W przypadku kłopotów finansowych zawsze najkorzystniejsze jest zawieszenie ubezpieczenia, zamiast unikania kontaktu z ubezpieczycielem i wypowiedzenia umowy. Podczas planowanego zawieszenie ubezpieczyciel może tylko obniżyć sumę polisy na okres, w którym nie będziemy płacić składek. Jednak wszystko zależy od indywidualnych praktyk danego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz naszych decyzji. Po okresie zawieszenia można powrócić do regularnych płatności i pełnej ochrony.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami