Assistance medyczny - co to jest i na czym polega? Jaki zakres ma ubezpieczenie assistance?

źródło: Freepik.com

Każdemu z nas zdarza się zachorować. Niektórzy z nas korzystają wtedy z państwowej służby zdrowia, inni z prywatnej a jeszcze inni - z dobrowolnie zakupionego ubezpieczenia. Niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych, w ramach rozszerzenia swojej oferty, proponują klientom assistance medyczny. Może on okazać się bardzo przydatny, gdy ze względu na stan zdrowia, będziemy potrzebować "logistycznego" wsparcia w codziennym życiu. Czy warto skorzystać z usług zawartych w takim ubezpieczeniu?

Assistance medyczny - co to jest i na czym polega?

Najczęściej jest to rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, które dokupujemy do podstawowej wersji polisy. W ramach assistance otrzymamy dostęp do usług, które pomogą nam, gdy podupadniemy na zdrowiu. Pakiet ten zapewnia pomoc w przypadku m. in nagłego zachorowania, kontuzji czy nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego (lub innego). W takich sytuacjach pomoże nam w organizacji naszego życia, zarówno podczas choroby, jak i leczenia.

Assistance medyczny możemy nabyć w ramach ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, turystycznego lub jako niezależny produkt. Najczęściej polisę taką kupuje się na 12 miesięcy. Pamiętajmy jednak, że możliwość jej zakupu może mieć ograniczenia wiekowe. W przypadku ubezpieczeń turystycznych, czas działania assistance jest równy okresowi, na jaki wykupimy polisę. Nie mylmy jej oczywiście z assistance samochodowym, który pomaga w przypadku jego awarii.

Jaki zakres ochrony oferuje pakiet usług assistance?

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, usługi assistance mogą mieć mniejszy lub szeroki zakres pomocowy. Każde towarzystwo ubezpieczeń na życie może więc oferować różny zakres ochrony, która może objąć różne zdarzenia i rodzaje niesionej pomocy. To my sami decydujemy, którą ochroną jesteśmy zainteresowani i jaki zakres ubezpieczenia jest nam potrzebny. Dlatego też przed ostatecznym podjęciem decyzji, warto sprawdzić i porównać oferty różnych TU, aby wybrać to, które najlepiej spełni nasze oczekiwania. A co najczęściej oferuje assistance medyczny? Jest to:

● dowóz leków do chorego,

● organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji,

● transport medyczny, np. do szpitala,

● transport na badania do placówki medycznej,

● transport pomiędzy placówkami medycznymi,

● wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego lub jego zakup,

● pomoc w zorganizowaniu wizyt lekarskich czy rehabilitacji,

● wizyty u specjalistów,

● pomoc psychologa,

● pomoc domową,

● asystę / pomoc prawną przy udzielaniu pomocy medycznej,

● pokrycie kosztów pobytu bliskich w szpitalu podczas hospitalizacji chorego,

● zorganizowanie opieki nad dziećmi podczas hospitalizacji,

● opiekę nad zwierzętami podczas hospitalizacji,

● opiekę i pomoc lekarską dla dzieci,

● pomoc medyczną podczas pobytu za granicą,

● pomoc w domu podczas rekonwalescencji,

● dostęp do infolinii medycznej (centrum alarmowego), w razie zajścia zdarzenia,

● wizyty domowe lekarza i pielęgniarki.

Kto powinien skorzystać z assistance medycznego?

Pakiet ten jest kierowany do wszystkich osób, które chcą się zabezpieczyć na wypadek choroby czy pobytu w szpitalu. To także opcja dla tych, którzy chcą mieć lepszą opiekę niż ta, jaką gwarantuje państwowa służba zdrowia. To także oferta dla tych osób, które lubią czuć się pewnie i bezpiecznie oraz pragną być przygotowane na każde nieprzewidziane zdarzenie, jakie może się im przydarzyć. Wszak "przezorny, zawsze ubezpieczony". Produkt ten przyda się więc zawsze wtedy, gdy potrzebna nam będzie pomoc w przypadku pogorszenia stanu zdrowia - a przez co nie będziemy mogli samodzielnie wykonywać naszych obowiązków.

Warto też rozważyć zakup tego ubezpieczenia prewencyjnie. Wszak nie wiemy, co i kiedy nam się może przytrafić oraz jakiej pomocy będziemy wtedy potrzebować. Assistance zapewni nam pomoc w codziennych sprawach i w każdej nieprzywidzianej sytuacji. Ochroni nas także przed potencjalnymi kosztami, jakie musielibyśmy ponieść z własnej kieszeni. A mogą być one dużo większe niż wynosi składka na pakiet assistance. Po tą formę wsparcia powinny też sięgnąć te osoby, które chcą uniezależnić się od państwowej opieki zdrowotnej lub mieć dla niej kompleksową alternatywę.

Oczywiście ta forma pomocy przyda się także osobom udającym się za granicę, gdzie nie działa karta NFZ a EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) nie zawsze pokrywa wszystkie koszty leczenia. Asisstance za granicą ma znacznie szerszy zakres i jest gwarancją bezpieczeństwa i opieki w niemalże każdej sytuacji. Może na przykład zapewnić pomoc tłumacza podczas wizyty w szpitalu.

Czy ubezpieczenie assistance zapewnia pomoc w każdej sytuacji?

Jak każde inne ubezpieczenie assistance nie zadziała w każdej sytuacji. Istotne jest to, co jest zapisane w naszej umowie oraz w OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Pamiętajmy, że zakup tego rodzaju ubezpieczenia to umowa wiążąca każdą ze stron. Ubezpieczyciel zgadza się realizować swoje usługi, ale i my zobowiązujemy się do przestrzegania pewnych zasad. Jeśli je złamiemy a dojdzie do zdarzenia, w którym będziemy chcieli skorzystać z assistance, ubezpieczyciel może nam tego odmówić. Lub wykonać zapisy umowy, ale zażądać od nas zwrotu kosztów. Zapoznajmy się więc dokładnie z sytuacjami, w których nie możemy liczyć na pomoc ubezpieczyciela, czyli z wyłączeniami odpowiedzialności.

Limity i odmowa pomocy medycznej w ramach assistance

Brak odszkodowania czy realizacji usługi nastąpi, jeśli do wypadku i uszczerbku na naszym zdrowiu dojdzie w wyniku:

● prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających,

● udziału w bójce lub w protestach,

● samookaleczenia,

● prowadzenia pojazdu bez odpowiednich uprawnień,

● rażącego niedbalstwa.

Dodatkowo zwróćmy też uwagę na limity świadczeń, ustalone przez TU. Często umowa podaje, ile razy w ciągu roku polisowego możemy skorzystać z danej usługi. Sprawdźmy także, jaki jest okres karencji na poszczególne zdarzenia w ramach assistance. Niekiedy bowiem, od zakupu ubezpieczenia, muszą minąć np. 3 miesiące, zanim będziemy mogli korzystać z jakiejś usługi. Oczywiście wszystko to zależy od zakresu kupionej polisy assistance. A im bardziej kompleksowy produkt wybierzemy, tym większy będzie jego zakres ochronny.

Skontaktuj się z nami