Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

Ubezpieczenie na wypadek niespodziewanego pobytu w szpitalu pozwoli zrekompensować tymczasowy brak dochodów spowodowany chorobą. Podpowiadamy na co warto zwrócić uwagę przed przystąpieniem do niego?

Spis treści:

 1. Co oznacza pobyt w szpitalu w polisie na życie?
 2. Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu a wypłata świadczenia
 3. Jak wybrać ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?
 4. Ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu a wyłączenia
 5. Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

Co oznacza pobyt w szpitalu w polisie na życie?

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu to bardzo praktyczne rozwiązanie. Dzięki niemu można wiele zyskać – przede wszystkim zabezpieczyć się finansowo w przypadku choroby czy sfinansować dodatkowe leczenie. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczyciele określają warunki, które trzeba spełnić, aby wizyta w szpitalu była uznana za pobyt i stanowiła podstawę do wypłaty świadczenia.

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia za każdy pobytu w szpitalu. Aby uzyskać odszkodowanie zazwyczaj hospitalizacja musi trwać minimum 3 lub 4 dni. Dodatkowo jej przyczyną musi być choroba lub nieszczęśliwy wypadek. Leczenie na oddziale rehabilitacyjnym czy sanatoria szpitalne nie są objęte ubezpieczeniem.

Dodatkowo ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu obejmuje najczęściej wyłącznie szpitale znajdujące się w Polsce. Polisa na życie nie działa zatem w sytuacji, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie, na przykład w trakcie zagranicznych wakacji. Chyba że posiadamy polisę turystyczną.

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu a wypłata świadczenia

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu wypłacane jest po zakończonym pobycie w szpitalu. Podstawą do wyliczenia wysokości świadczenia jest dokument, który ubezpieczony otrzymuje w dniu wypisu ze szpitala. Wypłata następuje na podstawie ilości dni spędzonych w szpitalu oraz na podstawie ustalonej wcześniej stawki dziennej. W przypadku, gdyby pobyt w szpitalu przedłużał się, można zazwyczaj wnioskować o częściową wypłatę odszkodowania, za czas spędzony na oddziale. Pozostała kwota zostanie wypłacona po opuszczeniu szpitala.

Wysokość świadczenia za pobyt w szpitalu zależy od zakresu ubezpieczenia, który określimy w umowie. Najczęściej kwoty te mieszczą się w przedziale 90-150 zł. Warto wiedzieć, że bardzo często występują ograniczenia w wypłacie polisy. Niekiedy może być tak, że pełna kwota jak, na przykład 100 zł zostanie wypłacona za maksimum 14 dni pobytu, a od 15 dnia 75 zł. Dodatkowo towarzystwa ubezpieczeniowe określają również maksymalną ilość dni, za którą wypłacą środki z polisy w ciągu roku trwania polisy na życie, na przykład 100 dni. Z kolei jeśli ubezpieczony będzie przebywał OIOM-ie to świadczenie jednorazowe może wynosić, na przykład 1000 zł.

Ponadto wysokość świadczenia może być uzależniona od rodzaju pobytu w szpitalu. Standardowo wyróżniamy trzy rodzaje pobytu, w wyniku:

 • choroby,
 • nieszczęśliwego wypadku,
 • pobytu na OIOM-ie.

Dodatkowo możemy spodziewać się wypłaty świadczenia za pobyt w wyniku:

 • nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego,
 • wypadku przy pracy,
 • zawału serca lub udaru mózgu.

Rodzaj pobytu w szpitalu jest istotny, ponieważ bardzo często stanowi podstawę do określenia wysokości poniesionych strat finansowych. Z uwagi na fakt, że zdarzenia znacznie różnią się konsekwencjami, możemy liczyć na wypłatę większego świadczenia w przypadku bardziej niebezpiecznej przyczyny naszego pobytu w szpitalu.

Jak wybrać ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

Przed zakupem ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu warto przede wszystkim zastanowić się nad zagrożeniami jakie nas dotyczą. Warto wziąć pod uwagę wiek, stan zdrowia, predyspozycje chorobowe, sposoby spędzania wolnego czasu czy styl życia – na przykład: skłonności do używek, aktywny lub siedzący tryb życia itd.

Ponadto w trakcie podejmowania decyzji o ubezpieczeniu warto sprawdzić, też następujące kwestie:

 1. Zakres ochrony – czy ubezpieczenie obejmie każdy pobyt w szpitalu czy wyłącznie te spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Najkorzystniej, jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie niezależnie od przyczyny pobytu w szpitalu.
 2. Czas trwania ochrony – terminy naliczania świadczenia dziennego.
 3. Wypłata świadczenia – większość towarzystw ubezpieczeniowych wypłaca ubezpieczonym odszkodowanie dopiero po zakończonym pobycie w szpitalu. W wielu przypadkach oznacza to, że nie mają dostępu do świadczeń wtedy, gdy są chorzy i tego najbardziej potrzebują.

Ponadto istotną kwestią jest też elastyczność oferty, na przykład środki z ubezpieczenia mogą zostać przeznaczone na dowolnie wybrany cel, również niezwiązany bezpośrednio ze zdrowiem. W takim przypadku nie ma potrzeby przedstawiania jakichkolwiek rachunków, które potwierdzałyby sposób wykorzystania świadczenia.

Przy wyborze ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu warto też porównać dostępne oferty. W ten sposób znajdziemy najbardziej dopasowaną do nas i najtańszą polisę. Z kolei decydując się na pierwsze z brzegu ubezpieczenie możemy dokonać zbyt pochopnego wyboru polisy, która zapewni nam niewielkie wsparcie.

Ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu a wyłączenia

Przed zakupem polisy wary też zapoznać się z wyłączeniami, czyli zdarzeniami, za które ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Z reguły dotyczy to sytuacji, w których ubezpieczony działał sam na własną szkodę. Jeżeli zatem pobyt w szpitalu jest wynikiem brania udziału w bójce, protestach, rozruchach, prowadzenia pojazdu bez prawa jazdy lub pod wpływem substancji odurzających – nie otrzymamy odszkodowania.

Dodatkowo, ubezpieczyciel może wymienić sytuacje całkowicie niepodlegające wypłacie świadczenia. Będą to na przykład pobyty w szpitalu związane z:

 • korektą płci,
 • operacją plastyczną,
 • chorobą psychiczną,
 • ciążą,
 • masowym skażeniem radioaktywnym.

Decydując się na zakup ubezpieczenia od pobytu w szpitalu, warto też wiedzieć, że niekiedy towarzystwa ubezpieczeniowe przed podpisaniem umowy wymagają wypełnienia ankiety medycznej lub wykonania badań w celu ustalenia stanu zdrowi klienta. W takiej sytuacji nie warto zatajać informacji na temat swojego stanu zdrowia i zatajać choroby, ponieważ w przyszłości może to być podstawa do niewypłacenia świadczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

Każdy ubezpieczyciel indywidualnie nalicza zarówno składki, jak wysokość odszkodowania za pobyt ubezpieczonego w szpitalu.

Chociaż na pierwszy rzut oka oferty polis na życie są do siebie zbliżone, to jednak koszt takiej polisy może się różnić. Większość ubezpieczeń szpitalnych będzie naliczała składki w zależności od wieku, stanu zdrowia oraz ryzyka zachorowania konkretnego ubezpieczonego.

Co oprócz ubezpieczenia za pobyt w szpitalu?

Nieszczęśliwy wypadek może powodować poważne konsekwencje także pod względem finansowym. Dlatego dobrze jest mieć wtedy ubezpieczenie. Odszkodowanie z polisy może okazać się niewystarczające jeśli posiadamy tylko dodatek w formie leczenia szpitalnego. Dlatego warto pomyśleć wcześniej o innych przydatnych rozszerzeniach, takich jak: uraz ciała (NNW), operacja chirurgiczna, rehabilitacja i assistance medyczny.

Każde z tych rozszerzeń wpływa na cenę polisy, ale w zamian jesteśmy chronieni w razie kosztownych skutków wypadku.

Skontaktuj się z nami