Ubezpieczenie hulajnogi - co musisz wiedzieć?

źródło: Unsplash.com

Hulajnogi elektryczne to wygodny, ekologiczny i niezwykle obecnie popularny środek lokomocji zwłaszcza po zatłoczonych ulicach Polskich miast. Podpowiadamy w jaki sposób ubezpieczyć ten pojazd i jakie są tego koszty.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Kto może prowadzić hulajnogę elektryczną?
 2. Gdzie i z jaką prędkością można jeździć hulajnogą elektryczną?
 3. Za co można otrzymać kary podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej?
 4. W jaki sposób można ubezpieczyć hulajnogę?
 5. Od czego zależy cena ubezpieczenia hulajnogi?

W maju 2021 r. znowelizowano przepisy regulujące status prawny hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z przyjętą definicją jest to pojazd, który napędzany elektrycznie, dwuosiowy, wyposażony w kierownicę, który nie ma siodełka i pedałów. Konstrukcyjnie hulajnoga umożliwia przemieszczanie się jedynie osobie, która nią kieruje. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady poruszania się na hulajnodze elektrycznej oraz typy ubezpieczenia tego rodzaju sprzętu.

Kto może prowadzić hulajnogę elektryczną?

Do poruszania się hulajnogą elektryczną uprawnione są osoby pełnoletnie. Osoby w wieku 10-18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą przemieszczać się na hulajnodze jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką dorosłych.

Gdzie i z jaką prędkością można jeździć hulajnogą elektryczną?

Zgodnie z nowymi przepisami hulajnogą elektryczną można poruszać się po:

 • ścieżce rowerowej lub wydzielonym pasie dla rowerów z prędkością 20km/h;
 • jezdni, po której pojazdy poruszają się z prędkością do 30 km/h – jedynie w przypadku, gdy nie została wyznaczona droga lub pas ruchu dla rowerów – z prędkością do 20 km/h;
 • chodniku – tylko gdy ruch po jezdni, przy której jest on usytuowany jest dopuszczalny z prędkością przekraczającą 30 km/h oraz nie ma ścieżki lub pasa dla rowerów. Prędkość w tym wypadku musi być zbliżona do prędkości z jaką poruszają się piesi.

Ponadto użytkownicy hulajnóg elektrycznych powinni pamiętać, że można je parkować jedynie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. W momencie braku takiego miejsca sprzęt ten można pozostawić na chodniku o szerokości minimum 1,5 m. Wówczas należy ustawić hulajnogę równolegle do krawędzi chodnika, jak najdalej od jezdni.

Hulajnoga elektryczna a kary

Zgodnie z nowymi przepisami osoby poruszające się hulajnogą elektryczną mogą zostać ukarane mandatem za nieprzestraszanie zasad w wysokości od 20 do nawet 500 zł. Warto więc pamiętać, że zabronione jest między innymi: przewożenie zwierząt, innych osób oraz ładunków, holowanie pojazdów lub chwytanie się ich, poruszanie się na hulajnodze będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego, przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, poruszenie się na hulajnodze obok innej osoby jadącej w tym samym kierunku, przekraczanie dozwolonej prędkości czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Hulajnoga elektryczna a obowiązek ubezpieczenia

Pomimo zmian w przepisach prawa ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej na dzień dzisiejszy jest nieobowiązkowe.

Nie mniej jednak ochrona hulajnogi może przybierać formę:

 • ubezpieczenia dla osób poruszających się na urządzeniach transportu osobistego – w szczególności jako OC w życiu prywatnym i NNW;
 • indywidualne ubezpieczenie OC w życiu prywatnym;
 • dodatku do polisy mieszkaniowej.

Przy wyborze polisy dotyczącej hulajnogi elektrycznej warto zastanowić się nad każdym z powyższych produktów i wybrać najlepszą opcję dla siebie.

Ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej jako OC w życiu prywatnym

Produkt w postaci OC w życiu prywatnym chroni nas zarówno od szkód o charakterze osobowych, jak i rzeczowych. Oferowana jest w formie samodzielnego ubezpieczenia lub jako rozszerzenie polisy mieszkaniowej.

OC w życiu prywatnym pokryje koszty, gdy spowodujemy wypadek na hulajnodze, np. zarysujemy samochód.

Ubezpieczenie dla hulajnogi elektrycznej jako UTO

Ubezpieczenie dla użytkowników urządzeń transportu osobistego jest jednym z produktów dedykowanym osobom poruszającym się na hulajnogach. Polisa dla UTO stanowi połączenie OC w życiu prywatnym i NNW. Dzięki czemu ubezpieczenie to gwarantuje kompleksową ochronę w poniższych sytuacjach:

 • OC w życiu prywatnym pokryje koszty szkody jaką wyrządzimy w stosunku do osoby trzeciej. W tym wypadku ubezpieczyciel ureguluje roszczenia finansowe ze strony poszkodowanego.
 • NNW sprawdzi się, w sytuacji gdy to my ulegniemy wypadkowi na hulajnodze. Ubezpieczyciel zapewni nam pomoc, w szczególności zabezpieczy pojazd i pokryje koszty leczenia. Dodatkowo jeśli doznamy śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku odszkodowanie z tego tytułu zostanie wypłacone bliskim dla nas osobom.

Ubezpieczenie hulajnogi przed kradzieżą

Hulajnogi elektryczne nierzadko stanowią atrakcyjny łup dla złodziei. Dlatego też warto ubezpieczyć sprzęt tego rodzaju od kradzieży. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie oferują samodzielnego produktu tego rodzaju. Ochronę na wypadek kradzieży hulajnogi można jednak zapewnić poprzez rozszerzenie ubezpieczenia mieszkania. Dodatkowo polisa tego rodzaju zabezpieczy sprzęt od szkód, które mogą powstać w skutek działania niespodziewanych zdarzeń losowych, takich jak: zalanie, pożar czy upadek drzewa.

Ponadto warto zastanowić się nad ubezpieczeniem hulajnogi w ramach Home Assistance. Zapewnia ono szereg usług przy szkodzie, m.in. na bezpłatną pomoc fachowca w razie uszkodzenia sprzętu.

Od czego zależy cena ubezpieczenia hulajnogi?

Koszt polisy hulajnogi elektrycznej zależy przede wszystkim od jej rodzaju i zakresu.

W przypadku rozszerzenia ubezpieczenia mieszkaniowego zasadniczym elementem mającym wpływ na cenę ma wartość ubezpieczanej nieruchomości oraz samej hulajnogi.

Przed ostatecznym podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto poznać i porównać kilka ofert. Wysokość składki może bowiem być różna w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, na przykład ceny ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w polisie mieszkaniowej wahają się w przedziale od 150 zł do 300 zł.

Autor:
Zespół redakcyjny UNILINK

Skontaktuj się z nami