Złamany nos - czy polisa ubezpieczeniowa pokryje koszty leczenia?

źródło: Adobe Stock

Złamanie nosa to sytuacja, która może przytrafić się każdemu z nas. Niestety uraz ten może być bardzo nieprzyjemny w skutkach i nieść ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne. A ich leczenie może okazać się kosztowne. Czy ubezpieczenie pokryje te koszty? I jakiej rekompensaty możemy spodziewać się za tego rodzaju wypadek?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jakie objawy daje złamany nos?
  2. Jak i gdzie dochodzi do złamania nosa?
  3. Czy ubezpieczenie NNW pokryje koszty leczenia złamanego nosa?
  4. Czy otrzymamy odszkodowanie z polisy na życie za złamany nos?
  5. Czy zostanie wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?
  6. Czy za załamany nos w wyniku wypadku w pracy otrzymamy odszkodowanie?

Jakie objawy daje złamany nos?

Ten rodzaj kontuzji należy do urazów twarzoczaszki. W jego wyniku może dojść do przemieszczenia budujących ją kości, w tym kości nosowej. Następstwem uszkodzeń może być nawet leczenie chirurgiczne, które potrafi dość mocno skomplikować nasze codzienne życie. Skutki złamania mogą być bardzo niebezpieczne i potrafią doprowadzić nawet do uszkodzenia mózgu (udaru). Co gorsza, problemy te są w stanie pojawić się nawet 10 dni po zdarzeniu.

Niestety urazu nosa nie da się wyleczyć od razu. Należy bowiem poczekać aż zniknie obrzęk. Najczęściej dzieje się to po około 7 dniach lub nawet dopiero po 14. Po tym czasie można nastawić nos. Jednak im dłużej czekamy, tym większe jest ryzyko powstania zrostów kostnych. Podczas złamania należy przyjmować leki przeciwbólowe i antybiotyki. I oczywiście udać się do lekarza, który pokieruje naszym leczeniem. Niestety - w zależności od powstałych obrażeń, może być ono kosztowne.

Jak i gdzie dochodzi do złamania nosa?

Lista zdarzeń, które mogą skutkować uszkodzeniem nosa jest dość długa. Przede wszystkim jego złamanie może być wynikiem zwykłego, nieszczęśliwego wypadku (np. przewrócenia się). Dotyczy to także tych osób, które uprawiają różne sporty. Do złamania może dojść również na skutek bijatyki. Albo w wypadku komunikacyjnym. Zdarzenie to może powstać zarówno w domu, jak i w miejscu pracy.

Miejsce zdarzenia oraz jego przyczyna są dość istotne dla tych osób, które z powodu złamania będą chciały otrzymać odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, konsultacji lekarskich i dojazdów do placówek medycznych. To jednak, czy ubezpieczyciel poniesie koszty naszego leczenia, zależy od rodzaju posiadanej przez nas polisy oraz jej zakresu. Ważne są także wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacje w których ten może odmówić opłacenia kosztów leczenia.

Ubezpieczenie NNW a koszty leczenia

Złamanie nosa jest najczęściej skutkiem wypadku i wynika z naszej nieuwagi. Przed finansowymi konsekwencjami tego zdarzenia chroni nas polisa od NNW. Dzięki niej dostaniemy finansową rekompensatę na podstawie procentowego uszczerbku na naszym zdrowiu. Pamiętajmy jednak, że polisa ta odnosi się zazwyczaj do trwałego lub długoterminowego uszczerbku. Wypłata świadczenia będzie więc zależna od rodzaju doznanych obrażeń, długości ich trwania i skutków. W zależności od zakresu polisy, jaki wybraliśmy, ubezpieczyciel wypłaci należne nam środki, będące np. zwrotem kosztów leczenia, rehabilitacji, transportu do lekarza, a nawet zakupu opatrunków.

Pamiętajmy, że wysokość odszkodowania, czyli kwota jaka zostanie nam wypłacona, liczona jest procentowo według tabeli uszczerbku na zdrowiu, zawartej w OWU. Warto podkreślić, że za uszkodzenie nosa, może on wynosić nawet do 20-25%. Wszystko zależy od tego, czy doszło do dodatkowych uszkodzeń (i ich rozległości), utraty powonienia czy problemów z oddychaniem. Istotne jest także czy uszczerbek na zdrowiu jest długotrwały.

O środki z polisy możemy też starać się, gdy nasz nos zostanie złamany na skutek pobicia. Jeśli sprawcy zostaną schwytani, to oczywiście oni będą pokrywać wszelkie koszty. Pamiętajmy jednak o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. Przykładowo odmówi on wypłaty środków, jeśli braliśmy udział w bójce lub to my byliśmy prowodyrami.

Ubezpieczenie na życie a odszkodowanie za złamany nos

Te osoby, które wykupiły ubezpieczenie na życie mają możliwość uzyskania świadczenia za powstały uraz. Jednak tylko pod warunkiem, że do polisy dokupiły odpowiednie dodatki i rozszerzenia. Jej podstawowy wariant obejmuje bowiem wypłatę pieniędzy uposażonym, jedynie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dlatego warto w niej uwzględnić dodatkowe zdarzenia, będące podstawą wypłaty świadczenia.

Dostaniemy je wtedy, gdy z powodu silnego urazu nosa czekać nas będzie rehabilitacja, hospitalizacja, operacje, niezdolność do wykonywania pracy. Warto też dokupić dodatkowy assistance medyczny, który zagwarantuje np. bezpłatny transport do szpitala. Pamiętajmy, aby dobrze wybrać sumę ubezpieczenia. Im większa będzie, tym wyższe świadczenie uzyskamy. Z kolei im wyższe ono będzie, tym łatwiej pokryjemy wszystkie koszty związane z leczeniem nosa.

Wypłata świadczenia z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Wypadek, w wyniku którego nasz nos ulegnie złamaniu, może być skutkiem wyrządzenia nam szkody przez osoby trzecie. Dość często zdarza się to podczas wypadku drogowego. W tej sytuacji to jego sprawca musi ponieść konsekwencje, czyli to z jego polisy OC zostanie przekazane nam odszkodowanie. Co więcej - za wypadek ten, przysługują nam także inne świadczenia, m.in: zwrot kosztów leczenia, badań lekarskich, a nawet koszty transportu medycznego. Możemy też rościć sobie prawo do zwrotu kosztów dla tej osoby, która przyjeżdżała do nas, aby pomagać nam podczas rekonwalescencji.

Jeśli na czas powrotu do zdrowia, osoba poszkodowana przebywała na zwolnieniu lekarskim, może także rościć sobie prawo do odszkodowania za utracone dochody. Może też ubiegać się o zadośćuczynienie, czyli za doznane krzywdy niematerialne. Jako poszkodowani możemy domagać się od sprawcy pokrycia wszystkich poniesionych przez nas wydatków, jakie powstały w związku z leczeniem nosa.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Zdarzyć się może, że do wypadku, w wyniku którego zostanie naruszony nasz nos, dojdzie w miejscu pracy. Może to być upadek z wysokości, przewrócenie się, czy każde inne zdarzenie, jakie spowoduje uszczerbek na zdrowiu. W takiej sytuacji ubezpieczonemu przysługuje jednorazowa wypłata środków pieniężnych od osoby, z którą zawarła umowę o pracę. Warunkiem jest jednak to, aby przyczyną wypadku nie było zaniedbanie lub naruszenie przez pracownika przepisów obowiązujących na stanowisku pracy. Albo też naruszenie zasad BHP.

Jeśli wina za wypadek spoczywa na pracodawcy (np. za niezapewnienie bezpiecznych warunków pracy, brak szkolenia), pracownik otrzyma odpowiednią rekompensatę, którą może dowolnie wykorzystać. Ważne jednak, aby została sporządzona stosowna dokumentacja, czyli protokół wypadku. Umożliwi on dochodzenie od zakładu pracy pokrycia kosztów leczenia nosa, rehabilitacji dojazdów do lekarzy, a także pomocy osób trzecich.

Oczywiście, jeśli zatrudniająca nas osoba posiada ubezpieczenie OC, to właśnie zakład ubezpieczeń będzie wypłacać pieniądze poszkodowanemu. Jeśli jednak go nie posiada - zrobi to z własnej kieszeni. Procedura ta obejmuje wszystkie wypadki i kontuzje, jakie miały miejsce w pracy.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami