Nieszczęśliwy wypadek (NW)

Do polis dobrowolnych, które często są wykupowane, należy tzw. NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jako nieszczęśliwy wypadek przyjmuje się zdarzenie nagłe, spowodowane niezależnym, zewnętrznym czynnikiem, w wyniku którego osoba objęta ubezpieczeniem zmarła bądź doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takim przypadku zostaje wypłacane stosowne odszkodowanie albo osobie z wykupioną polisą NNW, albo osobie uposażonej (wskazanej do otrzymania świadczenia po śmierci ubezpieczonego).