NNW

NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, należy do polis całkowicie dobrowolnych, jednak decyduje się na nie większość osób. Ma szeroki zasięg, ponieważ obejmuje wszystko, co związane z naruszeniem zdrowia i życia ubezpieczonego. W przypadku, kiedy dochodzi do nieszczęśliwego wypadku wywołanego zewnętrzną przyczyną, możliwe jest otrzymanie odszkodowania. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy stwierdzono trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon. Do przyjęcia świadczenia jest upoważniona osoba ubezpieczona lub uposażona w przypadku śmierci.

Polecane artykuły:

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW - co warto o nim widzieć?

Co obejmuje NNW w ubezpieczeniach turystycznych?

Ubezpieczenie NNW dla sportowców - jakie wybrać?

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?