Co obejmuje OC jednoosobowej działalności gospodarczej?

źródło: Freepik.com

Prowadzenie działalności gospodarczej, także jednoosobowej, wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody obsługiwanym klientom. Zdarzenie to może przydarzyć się w każdej branży a jego konsekwencje mogą być bardzo nieprzyjemne, zwłaszcza finansowo. Dlatego też przedsiębiorca powinien zabezpieczyć się odpowiednim OC dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Z artykułu dowiesz się:

Czym jest ubezpieczenie OC i kto musi je mieć?

Głównym zadaniem ubezpieczenia OC (czyli odpowiedzialności cywilnej), jest zabezpieczenie przedsiębiorcy na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim i ich mieniu. Jeśli więc to my będziemy sprawcami jakiegoś zdarzenia, OC uchroni nas przed koniecznością wypłacania odszkodowania z naszych pieniędzy. Zrobi to za nas ubezpieczyciel.

OC jednoosobowej działalności gospodarczej nie należy do ubezpieczeń obowiązkowych, o ile nasza branża nie znajduje się na liście profesji, których wykonywanie objęte jest ustawowym nakazem zakupu polisy OC. Wymienić tu możemy branże, w których popełnienie błędu wyrządza znaczące szkody osobom trzecim na przykład:

Jakie OC dla przedsiębiorcy wybrać?

Oprócz obowiązkowego, zawodowego OC dla określonych profesji, ubezpieczyciele oferują także dobrowolne polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania mienia. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela zależy w nich od rodzaju towarzystwa ubezpieczeniowego oraz od zapisów zawartych w umowie.

Polisy te można bowiem poszerzać o dodatkowe odpowiedzialności. Oczywiście samo OC oznacza, że ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność finansową za wyrządzone przez samozatrudnionego szkody rzeczowe (polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia) oraz osobowe (polegające na uszkodzeniu ciała a nawet na spowodowaniu śmierci).

Co najczęściej obejmuje zakres ubezpieczenia działalności gospodarczej?

Zakresem ubezpieczenia OC z powodzeniem mogą być objęte lokale, budynki i nakłady inwestycyjne a także maszyny i wyposażenie lokali. W zakresie ubezpieczenia mieszczą się także wartości pieniężne i środki obrotowe, mienie właściciela działalności oraz to przyjęte od klientów. W umowie OC może też znaleźć się zapis o odpowiedzialności cywilnej za szkody w nieruchomościach i ruchomościach, następstwach awarii mediów czy za szkody wyrządzone przed produkt.

Zakres ochrony w OC dla samozatrudnionego może też obejmować szkody wyrządzone w skutek jego rażącego niedbalstwa. OC może chronić również działalność na wypadek utraconych przez nią korzyści a także szkód wyrządzonych klientom, poprzez dostarczenie im wadliwego produktu lub wadliwej usługi. OC może także chronić od szkód powstałych na skutek kradzieży i włamania, zalania czy pożaru w miejscu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Ważne jest oczywiście, aby podczas szukania polisy wybrać taką, która będzie jak najlepiej dopasowana do specyfiki naszego zawodu. Tylko ona skutecznie zabezpieczy nas przed wszystkimi niekorzystnymi zdarzeniami, jakie mogą mieć miejsce.

Czym różnią się polisy OC dla różnych zawodów?

Te polisy OC, które są narzucone ustawowo, różnią się od siebie minimalnymi sumami gwarancyjnymi. Są to kwoty, które określają górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dla jednych zawodów będą one wyższe a dla innych niższe. Ewentualnie, wartości sumy gwarancyjnej zamiast w liczbach, mogą być podane jako procent kwoty od jakiejś transakcji, którą przeprowadza na przykład biuro rachunkowe.

Czy jednoosobowa firma powinna wykupić OC?

Branże, które nie są wskazane w ustawach i rozporządzeniach, jako zobligowane do posiadania polisy OC, nie muszą ich kupować. Nie znaczy to jednak, że nie warto tego zrobić. Osoby prowadzące jednoosobową działalność nie dysponują najczęściej bardzo wysokim kapitałem, który byłby w stanie pokryć równie wysokie roszczenia osób poszkodowanych. Może więc okazać się, że jednym ratunkiem dla samozatrudnionego jest tylko i wyłącznie polisa OC.

O co można poszerzyć polisę?

Co ciekawe ubezpieczenie OC nie musi chronić tylko i wyłącznie właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej w sytuacji, w której ten wyrządzi komuś szkodę. Polisy te mogą być bowiem poszerzone o ochronę przed każdym zdarzeniem losowym, które finalnie doprowadziłoby do potężnych strat finansowych ubezpieczonego. Warto więc postawić na kompleksową ochronę i zadbać tym samym o bezpieczeństwo własnych pieniędzy.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami