Co to jest indeksacja składki ubezpieczenia?

Indeksacja składek to sytuacja, w której dochodzi do podniesienia ceny składki ubezpieczenia na życie wskutek inflacji. Suma i zakres ubezpieczenia pozostają takie same. W przypadku rezygnacji z indeksacji składek zmniejsza się suma odszkodowania z polisy. Jak wygląda proces indeksacji składki i czy indeksacja jest obowiązkowa?

Z artykułu dowiesz się:

Na czym polega indeksacja składki ubezpieczenia?

Podczas podpisywania umowy ubezpieczenia na życie ustalana jest wysokość składek. Koszt polisy zależy od kilku czynników, w tym zakresu i sumy ubezpieczenia. Te dwa elementy związane są również z pojęciem indeksacji składki ubezpieczenia. Co ono oznacza?

Jeśli zawieramy umowę długoterminową (np. na 5 lat), to co roku czeka nas możliwość poniesienia ceny składki. Wraz z podniesieniem ceny otrzymamy dokładnie taki sam zakres oraz sumę ochrony. Gdybyśmy nie zgodzili się na indeksację składki, suma ochrony stanie się mniejsza niż w pierwszym roku obowiązywania ubezpieczenia. Dlaczego tak się dzieje?

Towarzystwa ubezpieczeniowe podczas zmiany ceny składek biorą pod uwagę zjawisko inflacji. Nie omija ono branży ubezpieczeniowej, dlatego z roku na roku klienci muszą płacić coraz więcej, aby otrzymywać ten sam produkt. W związku z tym pojawia się uzasadnione pytanie: czy ubezpieczonym to się w ogóle opłaca? Tak, ponieważ cena nie zwiększa się nigdy drastycznie ani w nieprzewidywalny sposób. Jak wynika z danych z Infor.pl, cena składki ponoszona jest “o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za dwanaście miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia propozycji indeksacji”.

Indeksacja składek to możliwość otrzymania odszkodowania w takiej samej wysokości, w jakiej było one pierwotnie zaplanowane. Wszystkie warunki indeksacji muszą znaleźć się w umowie ubezpieczeniowej, a konkretnie - w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dzięki temu wiemy, jakich cen możemy spodziewać się za rok. Co więcej, nie musimy zgadzać się na indeksację.

Jak wygląda proces indeksacji składek?

Indeksacja może się odbywać:

  • Automatycznie.
  • Za potwierdzeniem (na życzenie).

W pierwszym przypadku podczas podpisywania umowy ubezpieczeniowej znajdziemy w dokumentach zapisy o milczącej na indeksację składek. Ubezpieczyciel co roku będzie nam przypomniał, że zmienia się wysokość składki. Nową cenę można też obliczyć samemu, na podstawie danych z GUS i starej ceny składki.

Jednak jeśli indeksacja składek odbywa się za potwierdzeniem, to konieczne będzie poinformowanie ubezpieczyciela na piśmie o tym, że wyrażamy (lub nie) zgodę na zwiększenie kosztu ubezpieczenia. W przypadku braku zgody koniecznie skontaktujmy się z ubezpieczycielem, aby nie uznał braku kontaktu za milczącą zgodę. Swoją decyzję wysyłamy do TU 7 lub 30 dni przed końcem roku dla danej umowy, w zależności od indywidualnych ustaleń danej firmy. Jeśli zawarliśmy umowę na początku kwietnia zeszłego roku, to decyzję do TU wysyłamy już na początku marca.

Czy indeksacja składek w polisie na życie jest obowiązkowa?

Wszystko zależy od zapisów umowy ubezpieczeniowej. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe zastrzeże w niej prawo do automatycznej indeksacji składek, a my wyrazimy na to zgodę (podpisując umowę), to indeksacja będzie obowiązkowa. W przypadku źle obliczonych możliwości finansowych, jeśli okaże się, że nowa cena jest za wysoka, możemy renegocjować warunki umowy albo zrezygnować z niej całkowicie. Należy jednak pamiętać o zapisach w umowie, według których możemy zapłacić karę za wcześniejsze zerwanie umowy (niewynikające z winy ubezpieczyciela).

Każdy ubezpieczyciel będzie w wybrany przez siebie sposób zastrzegać sobie prawo do indeksacji składek. Jednak jeśli nie podpisaliśmy dokumentu, w którym automatycznie zgadzamy się na podniesienie ceny świadczenia co roku, to nie musimy bać się o wyższy koszt ubezpieczenia na życie. Inną kwestią jest fakt, że w pewnym momencie ubezpieczenie bez indeksacji przestanie nam się opłacać, ponieważ gwarantowana suma odszkodowania stanie się za mała.

Warto pamiętać, że na indeksację składek zawsze musimy się zgodzić. Zgoda może znajdować się od razu w zapisie umowy i dotyczyć wszystkich lat ochrony ubezpieczeniowej. Może też być tak, że za każdym razem będziemy musieli wysyłać do TU pisemne potwierdzenie, wyrażające zgodę na indeksację składki w danym roku.

Czy warto odmawiać indeksacji składki?

Indeksacja prowadzi do wzrostu ceny składki, co może zniechęcać wszystkich, którzy specjalnie szukali opcji taniego ubezpieczenia na życie. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku to nie cena jest najważniejsza. Liczy się zakres i suma ochrony. Jeśli zależy nam na tym, aby nie płacić składek dla samej sztuki płacenia, powinniśmy zawsze rozważyć indeksację. W ten sposób możemy liczyć na odpowiednią wysokość odszkodowania każdego roku, a nie tylko w ciągu pierwszych 12 miesięcy trwania umowy. Dodatkowo każda osoba uposażona w naszej polisie na życie jest na pewno chroniona finansowo.

Zanim zdecydujemy się na indeksację, sprawdźmy, ile wyniesie nowa cena składki. Może się okazać, że korzystniej będzie poszukać nowej oferty ubezpieczenia na życie w innym towarzystwie.

Niektóre firmy zastrzegają sobie prawo do utraty prawa do indeksacji w kolejnych latach, jeśli dwukrotnie odmówimy indeksacji składki. Ponadto w umowach z automatyczną indeksacją z góry zgadzamy się na coroczne podnoszenie ceny składki. Mimo wszystko warto pamiętać, że dzięki temu możemy cieszyć się pełną ochroną z polisy na życie, oczywiście wyłączając okres karencji bezpośrednio po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami