Instalacja odgromowa domu – kiedy jest wymagana?

źródło: Unsplash.com

Wszystkie domy narażone są na działanie zjawisk atmosferycznych. Niektóre z nich, jak na przykład wyładowania atmosferyczne, mogą zagrażać zarówno mieszkańcom, jak i urządzeniom elektrycznym. Przed konsekwencjami tego zjawiska chroni instalacja odgromowa. Kiedy jest ona wymagana?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Co to jest instalacja odgromowa?
  2. Które przepisy regulują konieczność montażu instalacji odgromowej?
  3. Kiedy instalacja odgromowa jest wymagana?
  4. Czy do ubezpieczenia domu potrzebna jest instalacja odgromowa?
  5. Czy warto zainwestować w instalację odgromową?
  6. Jakie są konsekwencje braku instalacji odgromowej?

Co to jest instalacja odgromowa?

Instalacja odgromowa to inaczej System Ochrony Piorunowej, zwany po angielsku LPS (Lighting Protection System). Jego zadaniem jest ochrona domu przed skutkami uderzeń piorunów, których następstwem są nie tylko uszkodzenia instalacji elektrycznej, ale także porażenia ludzi a nawet ich śmierć. Chroni więc ona zdrowie i życie mieszkańców.

Instalacja odgromowa składa się z części zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna służy do bezpośredniego „przejmowania” wyładowana atmosferycznego i jego energii. Następnie zostaje ona przekazana do ziemi, gdzie zostaje rozproszona. Wewnętrzna część instalacji natomiast, ma za zadanie zapobiegać iskrzeniu, powstającemu na skutek działania instalacji zewnętrznej. W skład systemu wewnętrznego wchodzą też urządzenia ochrony przepięciowej.

Które przepisy regulują konieczność montażu instalacji odgromowej?

Informacje na temat obowiązku montażu instalacji odgromowej znajdziemy zarówno w Ustawie Prawo Budowlane, jak i w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 roku. Szczegółowe wytyczne i warunki związane z piorunochronami regulują także odpowiednie normy. To na podstawie wszystkich wymienionych przepisów podejmowana jest decyzja, czy budynek musi zostać wyposażony w instalację odgromową.

Kiedy instalacja odgromowa jest wymagana?

Powyższe przepisy prawa narzucają obowiązek posiadania instalacji odgromowej w budynkach, których:

  • powierzchnia przekracza 500m2, a sam budynek jest wyższy niż 15 m,
  • zbudowane są z materiałów zaliczanych do łatwopalnych np. drewna,
  • obliczone wskaźniki zagrożenia piorunowego osiągają wartości wyższe niż dopuszczalne (wartości wskaźników regulują wspomniane już normy).

W sytuacji, w której dom został zaklasyfikowany jako wymagający instalacji odgromowej, konieczne jest określenie, jaki poziom ochrony należy w nim zastosować. Zadanie to najlepiej powierzyć specjaliście, który dokładnie wyliczy wszystkie parametry i skutecznie zadba o bezpieczeństwo naszego domostwa. Warto pamiętać, że przy wyliczeniach brane są pod uwagę: konstrukcja i wymiar budynku, lokalizacja, materiał z jakiego wykonano dom oraz intensywność burz w danym regionie.

Instalacja odgromowa a ubezpieczenie domu

Posiadanie instalacji odgromowej może nam być narzucone nie tylko poprzez ogólnie przyjęte przepisy prawa. Może nas do tego zobligować także ubezpieczyciel, u którego wykupujemy polisę chroniącą nasz dom i jego mienie. Wiele osób ubezpiecza się co prawda na wypadek zalania, pożaru czy uderzenia piorunów, jednak nie każdy zwraca uwagę na zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). A to właśnie w nich może znajdować się informacja, że ubezpieczyciel zostanie zwolniony z konieczności wypłaty odszkodowania, jeśli dom nie będzie wyposażony w instalację odgromową. Jej brak może być więc podstawą do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, co dla właścicieli domu będzie skutkować brakiem odszkodowania, gdy dojdzie do nieszczęścia. Zwróćmy na ten fakt szczególną uwagę, kupując polisę.

Czy warto zainwestować w instalację odgromową?

Brak obowiązku posiadania instalacji odgromowej nie znaczy, że nie możemy zdecydować się na nią samodzielnie. Warto o niej pomyśleć już na etapie projektowania i budowania domu. Często jest ona także warunkiem koniecznym do otrzymania kredytu hipotecznego i do jego ubezpieczenia. Instalacja odgromowa poprawia bowiem bezpieczeństwo budynku, czego może wymagać każdy ubezpieczyciel.

Pomyślmy także, w jakiej lokalizacji znajduje się nasz dom i czy nie jest jednym z najwyższych punktów w okolicy. A może stoi samotnie na wzgórzu na którym nie ma drzew? W takiej sytuacji ryzyko, że pioruny będą trafiać właśnie w naszą nieruchomość, jest bardzo wysokie. Instalacja odgromowa pozwoli nam je zminimalizować i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji wyładowań atmosferycznych.

Jakie są konsekwencje braku instalacji odgromowej?

Przede wszystkim uderzenia piorunów niszczą mienie i zdrowie a nawet mogą spowodować śmierć. Dodatkowo są przyczyną bardzo dużych strat finansowych. W domu bez instalacji odgromowej może też dojść do pożaru, który jest kolejnym, dużym i realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Dodatkowo w domu bez instalacji odgromowej jesteśmy narażeni na uszkodzenie wszystkich sprzętów elektrycznych – komputerów, AGD, telewizorów czy pieców grzewczych zasilanych prądem.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami