Rekalkulacja składki OC

To ponowne przeliczenie składki, przeprowadzenie kalkulacji, czego następstwem jest zmiana wysokości składki ujęte na polisie. Rekalkulacji dokonuje się w przypadku nabycia pojazdu wraz z ubezpieczeniem OC, ponieważ wraz z nim kupujący przejmuje prawa i obowiązki właściciela. Towarzystwo ubezpieczeń przelicza składkę uwzględniając zniżki oraz czas, jaki pozostał do końca trwania okresu ubezpieczenia dotychczasowej umowy. Innym powodem rekalkulacji może być podanie ubezpieczycielowi (świadomie lub nie) błędnych danych na temat kierowcy.