Ubezpieczenie dzieci w szkole - co wchodzi w skład ubezpieczenia szkolnego?

źródło: Unsplash.com

Co wchodzi w skład ubezpieczenia szkolnego, czyli w jakich sytuacjach rodzic może liczyć na wypłatę odszkodowania za szkodę dziecka? Czy istnieją polisy szkolne które zawierają w sobie więcej niż standardowe NNW? Sprawdź, co może obejmować ubezpieczenie szkolne i na co zwrócić uwagę, czytając warunki ubezpieczenia, które proponuje szkoła.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Co obejmuje ubezpieczenie dziecka w szkole?
  2. Co daje ubezpieczenie szkolne w przypadku pobytu w szpitalu?
  3. Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje dziecko poza szkołą?
  4. Co jest istotne przy odszkodowaniu z ubezpieczenia szkolnego?

Ubezpieczenie dziecka w szkole - co obejmuje?

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne? Standardowo w zakresie takiej polisy zawarte zostają:

  • NNW, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków - dla rodzica oznacza to możliwość ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu dziecka,
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka.

Dokładny zakres ubezpieczenia szkolnego zależy od wybranej oferty. Zdarzają się ubezpieczenia, które obejmują choroby (nawet nowotwory) czy dodatkowe usługi assistance. To jednak rzadkość. Większość szkół przystępuje do grupowych ubezpieczeń z bardzo ograniczonym zakresem ochrony - głównie jest to NNW na wypadek uszczerbku na zdrowiu czy śmierć dziecka.

Polisa szkolna działa przez cały rok (także w wakacje). Zazwyczaj rodzice są informowani o konieczności opłacenia składki we wrześniu, na początku roku szkolnego. Dostają po prostu informację, ile pieniędzy dziecko ma przynieść do wychowawczyni. Jednak tu pojawia się pewna wątpliwość - czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe? Mimo tego, że szkoły twardo obstają przy tym, że każde dziecko musi być ubezpieczone, nie jest to żaden obowiązek. Dziecko jest już ubezpieczone w podstawowym zakresie zdrowotnym w ZUS i to daje mu prawo do takich świadczeń, jak wizyty u lekarzy państwowych czy leczenie w szpitalu. To, co proponują szkoły, to dodatkowe ubezpieczenie, którego dziecko wcale nie musi posiadać. Co oczywiście nie znaczy, że nie warto go mieć!

Ubezpieczenie szkolne a pobyt w szpitalu

Większość grupowych ubezpieczeń szkolnych posiada opcję wypłaty odszkodowania za pobyt dziecka w szpitalu. Taki pobyt musi jednak wiązać się z nieszczęśliwym wypadkiem, który jest zawarty w sytuacjach gwarantowanej odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli chcemy mieć pewność, kiedy możemy liczyć na wypłatę odszkodowania z NNW, przeczytajmy ogólna warunki ubezpieczenia przed podpisaniem umowy i zapłaceniem składki.

Dyrekcja szkoły ma obowiązek udostępnić warunki polisy na prośbę rodzica. O ile kilka lat temu większość rodziców z automatu wykupywała proponowane przez szkołę polisy, o tyle teraz jako klienci jesteśmy bardziej świadomi i takie prośby spływają do dyrekcji coraz częściej.

Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje dziecko poza szkołą?

Ubezpieczenie dziecka w szkole obejmuje wypadki w szkole oraz większość zdarzeń, do których dojdzie poza placówką oświaty. Dziecko jest zatem chronione:

  • podczas spędzania czasu wolnego poza szkołą - u kolegów, na wsi u rodziny, w domu,
  • na wakacjach, niezależnie od tego, gdzie je spędza (chyba że warunki ubezpieczenia stanowią inaczej,
  • w drodze z i do szkoły.

Duża część ubezpieczeń szkolnych nie obejmuje zakresem terytorialnym wakacji za granicą. Dlatego jeśli planujemy wyjazd z dzieckiem do innego kraju, warto pomyśleć o kupnie specjalnego ubezpieczenia turystycznego na wakacje.

Ubezpieczenie szkolne a odszkodowanie

W ramach ubezpieczenia szkolnego rodzic może ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu dziecka (lub w najgorszym przypadku jego śmierć). Aby ubiegać się o odszkodowanie, należy zebrać całą dokumentację dotyczącą danego zdarzenia. Zaliczają się do niej protokół (który musi zostać spisany, jeśli do wypadku dojdzie w szkole lub np. pod nadzorem nauczyciela na wycieczce szkolnej) oraz dokumenty medyczne, a także opis zdarzenia.

Po skompletowaniu dokumentów należy wystać jest do towarzystwa ubezpieczeniowego. Trzeba załączyć do nich wniosek o odszkodowanie. Wzór wniosku powinien być dostępny na stronie ubezpieczyciela. Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju szkody oraz sumy ubezpieczenia. Im wyższa suma, tym wyższe odszkodowanie, jednak wiąże się to także z proporcjonalnie wyższą składką ubezpieczeniową. Tę płaci się raz na rok, a jej średnia cena wynosi ok. 40 - 60 zł.


Skontaktuj się z nami